Otevírací doba
Hluboká 1 

pondělí 8,00 - 18,00
úterý zavřeno
středa 8,00 - 18,00
čtvrtek 8,00 - 18,00
pátek 8,00 - 18,00

 

Hudební oddělení
Zvuková knihovna

Jako na dospělém oddělení
a ve čtvrtek pouze do 13,30

 

Dětské oddělení

pondělí 12,30 - 18,00
úterý zavřeno
středa 12,30 - 18,00
čtvrtek 12,30 - 18,00
pátek 12,30 - 18,00

 

Pobočky Bedřichov
a Březinova

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,30
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
13,00 - 18,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,30

 

Pobočka Horní Kosov

pondělí 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
úterý zavřeno
středa 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00
čtvrtek 10,00 - 13,00
pátek 10,00 - 12,00
13,00 - 17,00

Přehled zkratek oddělení knihovny na čtenářském kontě

Kódy jednotlivých oddělení knihovny  - na čtenářském kontě v online katalogu:
 
Hlavní budova - Hluboká 1
Pobočka Bedřichov Pobočka Březinova
B - oddělení pro dospělé
H - hudební oddělení
C - zvuková knihovna
S - studovna pro dospělé
M - dětské oddělení
L - dětská studovna
F - oddělení pro dospělé
E - dětské oddělení
R - oddělení pro dospělé
- dětské oddělení
 
 

Systém signatur

Signatura = značka, která nám sděluje, kde je dokument v knihovně umístěn

Oddělení pro dospělé
 
bez signatury beletrie stavěná podle abecedy 1. poschodí
číslo naučná literatura dále řazená podle abecedy 1. a 2. poschodí
E 821 cizojazyčná a dvojjazyčná v orginále 1. poschodí
E elektronické dokumenty, přílohy knih výpůjční hala
IP+číslo informační pult - absenční výpůjčky (lze půjčit domů 1. a 2. poschodí
PC elektronické dokumenty - přílohy časopisů 2. poschodí
PK+číslo studovna - pouze prezenčně 2. poschodí
REG+číslo studovna- pouze prezenčně 2. poschodí
PK elektronické dokumenty, nepůjčují se domů 2. poschodí


Dětské oddělení
 
M beletrie, stavěná podle barviček a abecedy
M+číslo naučná literatura, dále stavěná podle abecedy
M elektronické dokumenty - přílohy časopisů, knih


Studovna pro mládež
 
PKM+číslo naučná literatura
PKM elektronické dokumenty, nepůjčují se domů


Hudební oddělení
 
H+číslo Naučná literatura
H E Elektronické dokumenty - přílohy časopisů, knih
H P Hudební - pop
H RP Hudební - rock pop
H S Hudební - mluvené slovo
H V Hudební - vážná hudba 
H C Hudební - country
H RE Hudební - relaxační, šansony, blues
H F Hudební - folk
H L Hudební - lidové, koledy, dětské písně
H J Hudební - jazz
H M Hudební - muzikály, filmová hudba, pohádkové písně 
H MP3   Hudební - audioknihy ve formátu MP3


Zvuková knihovna
 
ZK zvukové knihy - MC, CD-ROM, CD, CD-R


Bedřichov
 
BE beletrie pro dospělé, řazeno abecedně
BE+číslo naučná pro dospělé
BE M beletrie dětská
BE M+číslo naučná dětská
BE PK prezenční fond nepůjčuje se domů
BE elektronické dokumenty


Březinova
 
BR beletrie pro dospělé, abecedně řazeno
BR+číslo naučná pro dospělé
BR M beletrie dětská
BR M+číslo naučná dětská
BR PK prezenční fond nepůjčuje se domů
BR elektronické dokumenty


Horní Kosov
 
KH M
beletrie dětská
KH M+ číslo
naučná dětská
KH
elektronické dokumenty


Regionální oddělení
 
VF
region


Druhy dokumentů

 
CD hudební CD nosič
CD-R datový nosič CD
CD-ROM datový nosič CD datový nosič CD
CR datový nosič CD datový nosič CD
CD MP3 datový nosič CD
MC magnetofonová kazeta
DVD DVD (digital video) disk
VHS videokazeta
Červeně - umístění CD, CD-ROM, CR, CD MP3, MC, DVD, VHS

 

Mezinárodní desetinné třídění

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je celosvětově uznávaný způsob věcného pořádání informací. Dělí se tematicky podle jednotlivých oborů poznání a usnadňuje tak orientaci ve fondech knihoven jak profesionálním pracovníkům, tak i laikům.
 
Vybrané třídy MDT přizpůsobené ke stavění fondu Městské knihovny Jihlava
 
2. patro

 

001 Věda a vědění

001.9 Záhady.UfO

003 Systémy psaní a písma

004 Věda o počítačích

006 Normy. Patenty

008 Kultura. Pokrok

01/02 Bibliografie / Knihovnictví

030 Encyklopedie. Slovníky

06 Organizace a jiné typy kooperace

070 Noviny. Žurnalistika

1(091) Filozofie-dějiny

101 Filozofové abecedně

133 Okultismus

14 Filozofické směry

141 Filozofické směry, systémy a hlediska

159.9 Psychologie

159.9.07 Experimentální psychologie

159.91 Praktická psychologie

159.922 Vývojová psychologie

159.923 Psychologie osobnosti

159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy

159.97 Abnormální psychologie

159.98 Aplikovaná psychologie

159.98:316 Sociální psychologie

159.98:37 Pedagogická psychologie

16 Logika

17 Etika. Morálka

173 Manželství. Partnerství. Rodina

176 Sex

178 Závislosti.Toxikomanie. Alkoholismus. Narkomanie

179 Různé etické otázky

2 Náboženství

22 Bible. Písmo svaté

23/ 28 Křesťanství

29 Nekřesťanská náboženství

311 Statistika

314 Demografie

316 Sociologie

32 Politika. Politologie

323 Vnitřní záležitosti jednotlivých zemí, států

323(437) Česká politika

327 Mezinárodní vztahy. Zahraniční politika

327.5 Mezinárodní bloky

327.8 Politické ovlivňování. Špionáž

329 Politické strany a hnutí

329.7 Politická a národnostní hnutí

330 Ekonomické vědy. Ekonomika

331 Ekonomika práce. Organizace práce

336 Finance. Peněžnictví. Bankovnictví

338 Řízení. Výroba. Marketing. Leasing.Účetnictví. podnikání, reklama

34 Právo. Právní věda. Teorie

341 Mezinárodní právo .Lidská práva

342 Veřejné právo. Ústavní právo. Správní právo

343 Trestní právo. Trestné činy

347 Občanské právo

347.2 Věcná práva, nemovitosti,stavební právo

347.6 Rodinné právo. Dědické právo

347.7 Obchodní právo

347.78 Autorské právo

347.9 Občanské soudní řízení. Právní řízení

348 Církevní právo

349 Zvláštní právní odvětví

349.2 Pracovní právo

35 Veřejná správa. Státní správa. Policie

355/359 Vojenství. Vojenské vědy

36 Sociální péče. Sociální práce. Pojištění. Bydlení

37 Výchova a vzdělávání

371 Organizace výchovné a vzdělávací soustavy - Pedagogika

371.1 Školství. Učitelé, žáci, školy. Vyučování. Základní školství

371.3 Vyučovací metody a postupy. Didaktiky. Jednotlivé předměty

372 Předškolní výchova

374 Mimoškolní výchova a vzdělávání

376 Speciální pedagogika

377 Střední a učňovské školy

378 Vysoké školy

39 Národopis. Etnografie. Zvyky a obyčeje. Etnologie

395 Společenské chování. Etiketa. Zvyklosti

 
1. patro

 

5 Příroda obecně

504 Životní prostředí, ochrana ŽP, ekologie

51 Matematika

52 Astronomie. Astrofyzika

53 Fyzika

54 Chemie

55 Vědy o Zemi. Geologické vědy

56 Paleontologie. Paleobiologie

57 Biologické vědy

58 Botanika

59 Zoologie

61 Lékařské vědy

613 Hygiena. Péče o zdraví

615.89 Lidové léčitelství. Alternativní terapie

619 Nemoci domácích zvířat. Veterinářství

62 Technika

621 Strojírenství. Jaderná technika. Mechanická technologie

621.3 Elektrotechnika

621.39 Telekomunikace. Telegrafie. Radiotechnika. Obrazová technologie. Řízení na dálku

621.397 Videotechnika. Televizní technika

623 Vojenská technika - vojenská a bojová vozidla

629 Technika dopravních prostředků (kromě pozemních)

629.3 Technika pozemních dopravních prostředků (kromě kolejových)

629.78 Technika kosmických letů. Kosmonautika

63 Zemědělství a příbuzné oblasti vědy

630 Lesnictví. Lesní hospodářství

632/633 Rostlinná výroba. Polní plodiny a jejich pěstování

634 Ovocnářství. Ovoce

634.8 Vinohradnictví.

635 Zahradnictví. Zahrádkářství

636 Chov zvířat. Živočišná výroba

636.9 Ostatní zvířata chovaná člověkem

638 Chov hmyzu a jiných členovců

639 Myslivost. Rybářství. Chov ryb. Akvaristika

64 Domácí hospodářství

641/642 Potraviny. Vaření. Jídla. Kuchyňské a stolní nádobí. Stolování

643/645 Byt. Bytové zařízení a vybavení

646 Osobní potřeby. Řízení domácnosti. Praní. Kosmetická hygiena

656.8 Poštovní služby. Filatelie

67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel. Mechanická technologie

689 Technické a rukodělné amatérské práce. Kutilství

69 Stavebnictví. Stavební výroba. Stavební materiály Stavební práce

7 Umění. Teorie a filozofie umění. Estetika

7.03 Dějiny umění. Umělecká období a slohy

71 Územní plánování. Krajiny, parky.

72 Architektura

73 Sochařství. Umělecká keramika. Umělecké zpracování kovů. Numizmatika

74 Kreslení. Desing. Umělecká řemesla

75 Malířství

75(437) České malířství (řazeno podle umělce)

75(100) Zahraniční malířství (řazeno podle umělce)

76 Grafika. Grafické umění

77 Fotografie a podobné postupy

779 Fotografické publikace

 
3. patro

 

H 78 Hudba

H 78.0 Dějiny hudby. Hudební styly.

H 78.01 Hudební teorie. Estetika. Hudební slohy

H 78.03 Hudební žánry

H 78.071 Hudební umělci. Skladatelé. Interpreti

H 781 Noty, zpěvníky

H 782 Divadelní hudba

H 786/789 Hudba pro jednotlivé hudební nástroje

 
1. patro

 

79 Rekreace. Zábavy. Hry. Sport

791.43 Filmové umění. Filmové styly a žánry

792 Divadlo. Divadelní umění

793 Společenské zábavy. Pohybové umění. Tanec.Hry v klubovně

794 Deskové a stolní hry

796 Sport. Hry. Tělesná cvičení. Jóga

796.3 Míčové hry (kopaná,tenis,odbíjená)

796.4 Gymnastika. Cvičení s náčiním. Akrobacie. Lehká atletika

796.5 Turistika. Pěší turistika. Horolezectví. Orientační sporty. Táboření

796.6/.7 Cyklistika. Kolová. Jízda na kolečkovém náčiní

796.8 Úpolové a bojové sporty. Sebeobrana. Těžká atletika Kulturistika. Zápas. Vzpírání

796.9 Zimní sporty. Lyžování. Bruslení.Sáňkování

797 Vodní sporty. Letecké sporty

798 Jezdectví. Závody se spřežením. Sporty s koňmi a jinými zvířaty

799 Sportovní rybolov. Lovecký sport. Sportovní střelba

80 Filologie. Lingvistika

801.3 Lexikologie. Lexikografie. Slovníky jazykové

802/809 Jazyky

82 Literatura

820/899 Dějiny jednotlivých literatur (kromě české)

E 821 Literatura v orginále

885.0 Česká literatura

908 Vlastivěda

91 Geografie. Zeměpis. Vlajky

912 Atlasy. Mapy

913 Bedekry. Turistické průvodce (řazeno podle země)

913(4) Evropa

913(5) Asie

913(6) Afrika

913(7) Severní Amerika

913(8) Jižní Amerika

913(9) Austrálie.Oceánie, polární oblasti

914/919 Zeměpis zemí, cestopisy

914 Evropa

915 Asie

916 Afrika

917/918 Severní a Jižní Amerika

919 Austrálie, Oceánie, polární oblasti

929 Biografie. Životopisy

929.5 Genealogie. Rodokmeny. Matriky. Rodové tabulky

929.6 Heraldika. Erby. Znamení

929.7 Šlechta. Aristokracie. Panovníci

 
2. patro

 

930 Historická věda. Archeologie. Pomocné vědy historické

930.85 Dějiny civilizace. Kulturní dějiny

94 Obecné dějiny

94(100)“…/04“ Dějiny starověku obecně

94(100)“04/14“ Dějiny středověku obecně

94(100)“15/…“  Dějiny novověku obecně

94(3) Dějiny starověkého světa

94(32) Starověký Egypt

94(35) Mezopotámie.Babylonie. Persie

94(37) Starověký Řím

94(38) Starověké Řecko

94(36) Území barbarů (Slované, Keltové, Germáni)

94(4) Dějiny Evropy

940.53 Dějiny druhé světové války

94(41/49) Dějiny jednotlivých evropských zemí

94(47) Dějiny Ruska

94(5) Dějiny Asie, Orientu

94(6) Dějiny Afriky

94(7/8) Dějiny Ameriky

94(7) Dějiny Severní Ameriky

94(8) Dějiny Jižní Ameriky

94(9) Dějiny Austrálie, Oceánie, polárních oblastí

943.7 České dějiny .Regionální literatura
 
 
3. patro - naučná literatura pro mládež

 

0 Všeobecnosti

004 Počítače

1/3 Společenské vědy

5 Přírodní vědy

51/52 Matematika.Astronomie

53/54 Fyzika.Chemie

55/56 Geologie.Meteorologie.Paleontologie

57 Biologie

58 Botanika

59 Zoologie

61 Lékařství.Zdravotnictví

62 Technika

629 Dopravní prostředky.Kosmické dopravní prostředky

63 Zemědělství

636/639 Chov zvířat.Myslivost.Rybářství

64 Domácí hospodářství

67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel

7 Umění.Film.Divadlo.Architektura

74/76 Pro dovedné ruce.Modelářství. Malířství

78 Hudba

793/794 Společenské zábavy a hry

796/799 Sport.Jezdectví

796.3 Míčové hry

796.5 Turistika.Horolezectví

796.7 Automobilový a motocyklový sport

796.9 Zimní sporty

80 Jazykověda

82 Literatura

E 821 cizojazyčná literatura, literatura v orginále

885 Česká literatura

908 Vlastivěda ČR

91 Zeměpis.Cestopisy

914 Zeměpis Evropy

915 Zeměpis Asie

916 Zeměpis Afriky

917/918 Zeměpis Ameriky

919 Zeměpis Austrálie,Oceánie a polárních oblastí

92 Životopisy

93/99 Dějiny světa

943.7 České dějiny,regionální literatura