Městská knihovna Jihlava

Noc s Andersenem 2023

Na letošní Noci s Andersenem se sešlo celkem 21 spáčů: 14 dětí ze čtenářského kroužku ZŠ E. Rošického, 4 knihovnice, 3 pomocnice a dvě strašilky, zapůjčené z jihlavské ZOO.

Celá noc byla věnovaná Ondřeji Sekorovi a jeho Ferdovi. Večer zahájila povídáním a promítáním o mravencích zooložka Klára Bezděčková z jihlavského muzea.

Po seznamovací hře a výrobě šátků – jmenovek se děti rozdělily do skupinek a vydaly se na noční putování knihovnou.

Na prvním stanovišti čekal na děti u velikého mraveniště Ferda mravenec a seznámil je s tím, co je v průběhu putování čeká a ukázal, že opravdu zvládá práce všeho druhu a představil dětem 3D tiskárnu, na které se právě tiskly píšťalky.

Poté se podle průvodek vydaly děti na cestu – postupně navštívily stanoviště U Královny, Školu, Tělocvičnu, Ateliér a Spižírnu. Všude na ně čekaly zajímavé informace a úkoly, za jejichž splnění dostaly předmět, který musely doručit zpátky do velkého mraveniště. Tam na ně čekala sladká odměna a hlavně hotová píšťalka z 3D tiskárny.

Pak se děti opravdu vyřádily při hraní divadelních ukázek podle příběhů z knížek o Ferdovi.

Usínání ve spacácích nám tentokrát chvíli trvalo…ale nakonec alespoň na chvíli usnuli úplně všichni.

Ráno po snídani nás ještě čekalo jedno divadelní představení, které si pro nás nacvičily některé děti.

V pondělí nás velmi potěšila zpráva od paní učitelky, která vede čtenářský kroužek a v ní se psalo: „Dobrý den úžasné paní knihovnice, vyslechla jsem si od dětí spoustu super zážitků, které s vámi prožily. Moc vás pozdravují a ve středu mi ve čtenářském kroužku prý ještě zahrají divadelní představení, které s námi nacvičily.“

A my za tuhle zprávu moc DĚKUJEME!!