Městská knihovna Jihlava

Březen - měsíc čtenářů

Celkový přehled akcí v Městské knihovně Jihlava v rámci Března - měsíce čtenářů:

 

VÝSTAVY A VÝSTAVKY

PRAVIDELNÉ AKCE

 

Z NAŠÍ DÍLNY PŘEDNÁŠKY A BESEDY
  • 4. března v 17:00 Filmový kvíz v knihovně
  • 11. března 13:00 - 17:00 Včera a dnes s knihovnou
  • 17:00 přednáška na téma 3D tisk a budoucnost výroby
  • Křížovka k výročí 110 let od narození Bohumila Hrabala
  • Čtenářský klub Daněk - online seriál na téma Od rukopisu ke knize
PRO DĚTI