Městská knihovna Jihlava

Automatizace knihoven

Útvar regionálních služeb poskytuje základním knihovnám v okresu Jihlava praktickou pomoc pro obsluhu automatizovaného knihovního systému Tritius.

TRITIUS:

 • je automatický knihovní systém
 • řeší automatizaci určitého regionu

 Sestává z modulů, které umožňují jednoduchou a intuitivní práci při automatizaci knihovny :

 • katalogizace
 • evidence periodik
 • přírůstkový seznam a statistika
 • úbytkový seznam
 • výpůjční protokol
 • statistika výpůjček
 • informace o dokumentu
 • informace o poplatcích
 • sdílená katalogizace 

 Systém stojí na principu sdílení → proto je nezbytné při katalogizaci dodržovat stanovená pravidla katalogizace.

Zde je odkaz na tabulku přihlášení do Tritia: https://jihlava.tritius.cz/tritius