Městská knihovna Jihlava

Systém signatur

Signatura = značka, která nám sděluje, kde je dokument v knihovně umístěn.

Červeně jsou označeny elektronické, obrazové a zvukové zdroje.


Oddělení pro dospělé

bez signatury beletrie stavěná podle abecedy 1. poschodí
číslo naučná literatura dále řazená podle abecedy 1. a 2. poschodí
E 821 cizojazyčná a dvojjazyčná v orginále 1. poschodí
E elektronické dokumenty, přílohy knih výpůjční hala
IP+číslo informační pult - absenční výpůjčky (lze půjčit domů 1. a 2. poschodí
PC elektronické dokumenty - přílohy časopisů 2. poschodí
PK+číslo studovna - pouze prezenčně 2. poschodí
REG+číslo studovna- pouze prezenčně 2. poschodí
PK elektronické dokumenty, nepůjčují se domů 2. poschodí


Dětské oddělení

M beletrie, stavěná podle barviček a abecedy
M+číslo naučná literatura, dále stavěná podle abecedy
M elektronické dokumenty - přílohy časopisů, knih


Hudební oddělení

H+číslo Naučná literatura
H E Elektronické dokumenty - přílohy časopisů, knih
H P Hudební - pop
H RP Hudební - rock pop
H S Hudební - mluvené slovo
H V Hudební - vážná hudba 
H C Hudební - country
H RE Hudební - relaxační, šansony, blues
H F Hudební - folk
H L Hudební - lidové, koledy, dětské písně
H J Hudební - jazz
H M Hudební - muzikály, filmová hudba, pohádkové písně 
H MP3   Hudební - audioknihy ve formátu MP3


Zvuková knihovna
 

ZK zvukové knihy - MC, CD-ROM, CD, CD-R


Bedřichov
 

BE beletrie pro dospělé, řazeno abecedně
BE+číslo naučná pro dospělé
BE M beletrie dětská
BE M+číslo naučná dětská
BE PK prezenční fond, nepůjčuje se domů
BE elektronické dokumenty


Březinova
 

BR beletrie pro dospělé, abecedně řazeno
BR+číslo naučná pro dospělé
BR M beletrie dětská
BR M+číslo naučná dětská
BR PK prezenční fond nepůjčuje se domů
BR elektronické dokumenty


Horní Kosov
 

KH M

beletrie dětská

KH M+ číslo

naučná dětská

KH

elektronické dokumentyRegionální oddělení
 

VF

regionDruhy dokumentů
 

CD hudební CD nosič
CD-R datový nosič CD
CD-ROM datový nosič CD 
CR datový nosič CD 
CD MP3 datový nosič CD
MC magnetofonová kazeta
DVD DVD (digital video) disk
VHS videokazeta

 

Přehled zkratek oddělení knihovny na čtenářském kontě

Kódy jednotlivých oddělení knihovny  - na čtenářském kontě v online katalogu:
 

Hlavní budova - Hluboká 1

Pobočka Bedřichov Pobočka Březinova
B - oddělení pro dospělé
H - hudební oddělení
C - zvuková knihovna
S - studovna pro dospělé
M - dětské oddělení
 
F - oddělení pro dospělé
E - dětské oddělení
R - oddělení pro dospělé
- dětské oddělení

Mezinárodní desetinné třídění

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je celosvětově uznávaný způsob věcného pořádání informací. Dělí se tematicky podle jednotlivých oborů poznání a usnadňuje tak orientaci ve fondech knihoven jak profesionálním pracovníkům, tak i laikům.

Vybrané třídy MDT přizpůsobené ke stavění fondu Městské knihovny Jihlava:

2. patro
001 Věda a vědění všeobecně. Organizace duševní práce
001.9 Šíření poznatků a pseudopoznatků
003 Systémy psaní a písma
004 Věda o počítačích. Výpočetní technika. Informatika
008 Civilzace. Kultura. Pokrok
01/02 Bibliografie / Knihovnictví
030 Všeobecná příručková díla. Encyklopedie. Slovníky
06 Organizace a jiné typy kooperace
070 Noviny. Tisk. Žurnalistika
1(091) Dějiny filozofie
101 Filozofové. Filozofické systémy a směry
11 Metafyzika. Ontologie
133 Okultismus. Ezoterika
159.9 Psychologie. Obecná psychologie
159.9.07 Experimentální psychologie
159.91 Psychofyziologie. Praktická psychologie (lehčí knihy)
159.922 Vývojová psychologie
159.923 Psychologie osobnosti
159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy
159.97 Abnormální psychologie
159.98 Aplikovaná psychologie
159.98:316 Sociální psychologie
159.98:37 Pedagogická psychologie
16 Logika. Teorie poznání (Epistemologie)
17 Etika. Morálka
173 Manželství. Partnerství. Vztahy. Rodina. Děti
176 Sex
178 Závislosti.Toxikomanie. Alkoholismus. Narkomanie
179 Různé etické otázky
2 Náboženství. Teologie
22 Bible. Písmo svaté
23/28 Křesťanství
29 Nekřesťanská náboženství
311 Statistika
314 Demografie
316 Sociologie
32 Politika. Politologie
323 Vnitřní politika. Vnitřní záležitosti jednotlivých zemí, států (kromě Česka)
323(437) Česká politika
327 Mezinárodní vztahy. Zahraniční politika
327.5 Mezinárodní bloky
327.8 Politické ovlivňování. Nátlak
329 Politické strany a hnutí
329.7 Politická a národnostní hnutí
330 Ekonomické vědy. Ekonomie. Ekonomika
331 Práce. Zaměstnanost. Ekonomika práce. Organizace práce
336 Finance. Veřejné finance. Peněžnictví. Bankovnictví
338 Řízení. Výroba. Služeby. Doprava. Obchod. Marketing. Leasing. Účetnictví. podnikání, reklama
34 Právo. Právní věda. Teorie
341 Mezinárodní právo .Lidská práva
342 Veřejné právo. Ústavní právo. Správní právo
343 Trestní právo. Trestné činy
347 Občanské právo
347.2 Nemovitosti. Stavební právo
347.6 Rodinné právo. Dědické právo
347.7 Obchodní právo
347.78 Autorské právo
347.9 Občanské soudní řízení. Právní řízení
348 Církevní právo
349 Zvláštní právní odvětví
349.2 Pracovní právo
35 Veřejná správa. Státní správa. Policie
355/359 Vojenství. Vojenské vědy
36 Sociální péče. Sociální práce. Pojištění. 
37 Výchova a vzdělávání
371 Organizace výchovné a vzdělávací soustavy - Pedagogika
371.1 Školství. Učitelé, žáci, školy. Vyučování. Základní školství
371.3 Vyučovací metody a postupy. Didaktiky. Jednotlivé předměty
372 Předškolní výchova
374 Mimoškolní výchova a vzdělávání
376 Speciální pedagogika
377 Střední a učňovské školy
378 Vysoké školy
39 Národopis. Etnografie. Zvyky a obyčeje. Etnologie
395 Společenské chování. Etiketa. Zvyklosti

 

1. patro
5 Příroda obecně
504 Životní prostředí, ochrana ŽP, ekologie
51 Matematika
52 Astronomie. Astrofyzika
53 Fyzika
54 Chemie
55 Vědy o Zemi. Geologické vědy
56 Paleontologie. Paleobiologie
57 Biologické vědy
58 Botanika
59 Zoologie
61 Lékařské vědy
613 Hygiena. Péče o zdraví. Výživa (kondiční)
615.89 Lidové léčitelství. Alternativní terapie
619 Nemoci domácích zvířat. Veterinářství
62 Technika
621 Strojírenství. Jaderná technika. Mechanická technologie
621.3 Elektrotechnika. Elektronika
621.39 Telekomunikace. Telegrafie. Telefonie. Radiotechnika. Obrazová technologie a zařízení. Řízení na dálku
621.397 Videotechnika. Televizní technika, záznam, přenos a reprodukce obrazu. Zařízení pro přenos obrazu a sítě
623 Vojenská technika - vojenská a bojová vozidla
629 Technika dopravních prostředků (kromě pozemních)
629.3 Technika pozemních dopravních prostředků (kromě kolejových)
629.78 Technika kosmických letů. Kosmonautika
63 Zemědělství a příbuzné oblasti vědy
630 Lesnictví. Lesní hospodářství
632/633 Rostlinná výroba. Polní plodiny a jejich pěstování
634 Ovocnářství. Ovoce
634.8 Vinohradnictví. Hroznové víno. Vinice. Víno
635 Zahradnictví. Zahrádkářství. Zahradní rostliny
636 Chov zvířat. Živočišná výroba
636.9 Ostatní zvířata chovaná člověkem
638 Chov hmyzu a jiných členovců
639 Myslivost. Rybářství. Chov ryb. Akvaristika
64 Domácí hospodářství. Úklid dománosti
641 Potraviny. Vaření. Jídla. Kuchyňské a stolní nádobí. Stolování
643/645 Byt. Bytové zařízení a vybavení
646 Ruční práce. Háčkování. Pletení. Vyšívání
646.2 Kosmetika. Kadeřnictví
67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel. Mechanická technologie
687 Šití. Móda
689 Technické a rukodělné amatérské práce. Kutilství
69 Stavebnictví. Stavební výroba. Stavební materiály Stavební práce
7 Umění. Teorie a filozofie umění. Estetika
7.03 Dějiny umění. Umělecká období a slohy
71 Územní plánování. Krajiny, parky
72 Architektura
73 Sochařství. Keramika. Umělecké zpracování kovů. Numizmatika
74 Kreslení. Desing. Umělecká řemesla
75 Výtvarné umění. Malba (kromě českého) 
75(100) Výtvarní umělci (svět)
75(437) České výtvarné umění
76 Grafika. Grafické umění
77 Fotografie a podobné postupy
779 Fotografické publikace

 

3. patro
H 78 Hudba
H 78.0 Dějiny hudby všeobecně. Hudební školy, styly a vlivy
H 78.01 Hudební teorie. Estetika. Hudební slohy. Teorie hudby
H 78.03 Hudební žánry, jejich historie a vývoj
H 78.071 Hudební umělci. Skladatelé. Interpreti. Pěvci. Zpěváci
H 781 Noty, zpěvníky
H 782 Divadelní hudba
H 786/789 Hudba pro jednotlivé hudební nástroje (o nich)

 

1. patro
79 Rekreace. Zábavy. Hry. Sport. Běh
791.43 Filmové umění. Filmové styly a žánry
792 Divadlo. Divadelní umění
793 Společenské zábavy. Pohybové umění. Tanec.
794 Deskové a stolní hry
796 Sport. Hry. Tělesná cvičení. Jóga
796.3 Míčové hry (kopaná, tenis, odbíjená)
796.4 Gymnastika. Cvičení s náčiním. Akrobacie. Lehká atletika
796.5 Turistika. Pěší turistika. Horolezectví. Orientační sporty. Táboření. Chůze
796.6 Cyklistika. Kolová. Jízda na kolečkovém náčiní
796.8 Úpolové a bojové sporty. Sebeobrana. Těžká atletika Kulturistika. Zápas. Vzpírání
796.9 Zimní sporty. Lyžování. Bruslení.Sáňkování
797 Vodní sporty. Letecké sporty
798 Jezdectví. Závody se spřežením. Sporty s koňmi a jinými zvířaty
799 Sportovní rybolov. Lovecký sport. Sportovní střelba
80 Lingvistika. Filologie. Čeština
801.3 Lexikologie. Lexikografie. Slovníky jazykové
802/809 Jazyky (cizí)
82 Literatura
820/899 Dějiny jednotlivých literatur (kromě české)
E 821 Literatura v orginále
885.0 Česká literatura, dějiny, spisovatelé, slovníky
908 Vlastivěda
91 Geografie. Zeměpis. Vlajky
912 Atlasy. Mapy
913 Bedekry. Turistické průvodce (kromě Česka)
913(4) Evropa
913(5) Asie
913(6) Afrika
913(7) Severní a Střední Amerika
913(8) Jižní Amerika
913(9) Austrálie. Oceánie, polární oblasti
914/919 Zeměpis jednotlivých zemí, cestopisy (kromě Česka)
914 Evropa + Rusko
915 Asie + Turecko včetně Istanbulu
916 Afrika
917/918 Severní a Jižní Amerika
919 Austrálie, Oceánie, polární oblasti, Nový Zéland

 

2. patro
929 Biografie. Životopisy (kromě hudebníků a malířů)
929.5 Genealogie. Rodokmeny. Matriky. Rodové tabulky
929.6 Heraldika. Erby. Znamení
929.7 Šlechta. Aristokracie. Panovníci
930 Historická věda. Archeologie. Pomocné vědy historické
94 Obecné dějiny
94(04/14) Dějiny středověku obecně
94(15) Dějiny novověku obecně
94(3) Dějiny starověkého světa
94(4) Dějiny Evropy
94(47) Dějiny Ruska
94(5) Dějiny Asie, Orientu
94(6) Dějiny Afriky
94(7/8) Dějiny obou kontinentů Ameriky
94(9) Dějiny Austrálie, Oceánie
940.14 Dějiny první světové války
940.53 Dějiny druhé světové války
943.7 České dějiny
943.7 reg Regionální literatura

 

3. patro - naučná literatura pro mládež
0 Všeobecnosti
004 Počítače
1/3 Společenské vědy
5 Přírodní vědy (publikace o rostlinách i zvířatech)
51/52 Matematika. Astronomie
53/54 Fyzika. Chemie
55/56 Geologie. Meteorologie. Paleontologie. Mineralogie. Dinosauři
57 Biologie
58 Botanika
59 Zoologie
61 Lékařství. Zdravotnictví. Lidské tělo
62 Technika. Jaderné zbraně. Vojenství
629 Dopravní prostředky. Kosmické dopravní prostředky
63 Zemědělství
636/639 Chov zvířat. Myslivost. Rybářství
64 Domácí hospodářství. Vyšívání, pletení, ruční práce, korálky, řemesla
67/68 Různá odvětví průmyslu a řemesel
7 Umění. Film. Divadlo. Architektura. Malířství
74/76 Pro dovedné ruce. Modelářství. Batika. Keramika. Malířské techniky
78 Hudba
793/794 Společenské zábavy a hry
796/799 Sport. Jezdectví. Kondiční cvičení
796.3 Míčové hry
796.5 Turistika. Zálesáctví. Hry v přírodě. 
796.7 Automobilový a motocyklový sport. Cyklistika
796.9 Zimní sporty
80 Jazykověda
82 Literatura
E 821 Cizojazyčná literatura, literatura v orginále
885 Česká literatura
908 Vlastivěda ČR
91 Zeměpis. Cestopisy. Horolezectví
914 Zeměpis Evropy
915 Zeměpis Asie
916 Zeměpis Afriky
917/918 Zeměpis Ameriky
919 Zeměpis Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
92 Životopisy (kromě sportovců)
93/99 Dějiny světa
943.7 České dějiny + regionální literatura