Městská knihovna Jihlava

Reprografické služby

Dostupnost reprografických služeb:
 

černobílé kopírování

formát A4/A3

studovna a čítárna
studovna pro mládež
pobočky Březinova, Bedřichov a Horní Kosov

barvené kopírování

formát A4/A3

internetová studovna

černobílý tisk z PC

formát A4 

internetová studovna
studovna pro mládež
pobočky Březinova, Bedřichov a Horní Kosov

barevný tisk z PC

formát A4

internetová studovna

 

Ceník:
 

  jednostranně oboustranně
ČERNOBÍLE
Formát A4 2,- Kč 4,- Kč
Formát A3 3,- Kč 6,- Kč
BAREVNĚ
Formát A4 - text 7,- Kč 14,- Kč
Formá A4 - obrázek 25,- Kč 50,- Kč
Formát A3 - text 14,- Kč 28,- Kč
Formát A3 - obrázek 45,- Kč 90,- Kč