Městská knihovna Jihlava

Statistika

Postupujte podle metodického pokynu. Termín odevzdání statistického výkazu zveřejníme v prosinci, spolu se vzory výkazů za rok 2023.

Metodický pokyn ke statistice.pdf