Městská knihovna Jihlava

125 zajímavostí o knihovně

Vážení čtenáři, ke 125. výročí založení knihovny v Jihlavě jsme pro vás sesbírali 125 zajímavostí, které se týkají naší knihovny.
Podívejte se, jestli mezi nimi najdete něco, co jste dosud nevěděli.

 

#1 V roce 1894 byl postaąven Besední dům, kde byla umístěna knihovna, později přejmenována na Českou veřejnou knihovnu

#2 Od roku 2015 je knihovna zapojena do mimořádného projektu Cizojazyčná literatura, který zaštiťuje MZK v Brně. Projekt nám umožňuje budovat v Jihlavě kompaktní sbírku publikací vydaných v jazyce originálu. 

#3 Budova knihovny je nejmladší součástí barokního souboru staveb a byla původně jezuitským gymnáziem, které bylo otevřeno v roce 1727. 

#4 Na dětském oddělení můžete využít službu Lekotéka, což je soubor pomůcek a didaktických hraček pro děti, které mají specifické potřeby či zdravotní handicap. 

#5  Naši knihovnu můžete najít pomocí mobilní aplikace Turista v mobilu

#6 Městská knihovna Jihlava se  jako jedna z prvních v ČR zapojila do projektu FriendlyVox do knihoven. Tento projekt je zaměřen na zpřístupnění internetových služeb zrakově znevýhodněným návštěvníkům knihoven pomocí ozvučeného portálu FriendlyVox

#7  Půjčujeme brýle na čtení s dioptriemi 1.5, 2, 2.5 a 3. 

#8  S dobrou knihou je to jízda – druhá šance pro knihy v jihlavské MHD v podobě koše s knihami umístěného v trolejbusu č. 77

#9  V roce 1740 byla v budově knihovny uvedena první opera v Jihlavě. 

#10 Útvar regionálních služeb, jež je financován z rozpočtu Kraje Vysočina, zajištuje služby 101 knihovnám v regionu Jihlava. 

#11 Bezmála čtyřicet let byla budova sídlem Státního okresního archivu v Jihlavě. 

#12 29 m2 vzácné fresky, která se nachází v prvním poschodí v tzv. „malované místnosti“, původně pokrývala mázhaus jihlavské lékárny U Svaté Anny, která sídlila v domě č. 49 na jihlavském náměstí. 

#13 V internetové studovně je validační místo mojeID

#14 Od dubna 2013 půjčujeme deskové hry

#15 Knihovna je institucionálním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. 

#16 Celkem 581 prvňáčků z jihlavských základních škol bylo letos pasováno na „Čtenáře - rytíře, ochránce knih“. 

#17 V březnu 2017 vyšlo první číslo zpravodaje Čteník. 

#18 Logo knihovny v současné podobě vzniklo v roce 2007

#19 Mezinárodní projekt AVA Library umožnil registrovaným čtenářům v roce 2019 zhlédnout dvacítku významných českých dokumentů na videostanici ve studovně. 

#20 Knihovna má účet na Facebooku a Instagramu. 

#21 Naše knihovna se účastní literárního happeningu Noc literatury. Díky této kulturní události se může široká veřejnost netradičním způsobem seznámit s tvorbou současných evropských spisovatelů. 

#22 Knihovna poskytuje služby obyvatelům Jihlavy v hlavní budově v Hluboké 1 a ve 3 pobočkách: Březinova 144, Kollárova 19 a S. K. Neumanna 22. 

#23 Knihovna umožňuje svým registrovaným čtenářům online půjčování elektronických knih, a to ve spolupráci s  portálem   eReading.cz. 

#24 Od roku 2006 pořádáme pravidelné kurzy znakového jazyka pro začátečníky a pokročilé. 

#25 V roce 2018 došlo po třinácti letech k aplikaci nového knihovního softwaru Tritius, který disponuje novými možnostmi a usnadní mobilitu služeb knihovny. 

#26 Půjčujeme deštníky. 

#27 V roce 1922 bylo ve fondu knihovny 4855 knih. 

#28 Půjčujeme čtečky elektronických knih. 

#29 „V roce 1931 vykazovala čítárna dospělých návštěvu 24.695 osob ve 236 dnech, průměr denní návštěvy byl přes 104 osoby. Zvykněte si tam choditi také.“ 

#30 Od roku 2003 máme specializované oddělení zvukové knihovny, která poskytuje zrakově handicapovaným uživatelům půjčování zvukových knih a komentovaných filmů. Fond těchto speciálních zvukových dokumentů zahrnuje několik stovek titulů nejrůznějších literárních žánrů a je pravidelně doplňován, především z produkce Knihovny a tiskárny K. E. Macana v Praze a tradičních vydavatelů mluveného slova. 

#31 Nejstarší německy psanou knihou ve fondu knihovny je Album der academischen Landsmannschaft Iglavia, vydaná roku 1865. 

#32 V letech 2004-2008 byla knihovna provozovatelem Domu Gustava Mahlera

#33 Největší knihou ve fondu knihovny je Atlas československých dějin vydaný roku 1965

#34 V roce 2004 městskou knihovnu navštívil tehdejší prezident ČR Václav Klaus

#35 Knihovna je pro veřejnost otevřena 5 083 hodin ročně. 

#36 Nejstarší česky psanou knihou ve fondu knihovny je první díl Hrady zámky a tvrze království českého od Augusta Sedláčka z roku 1882. 

#37 V roce 1947 dospělí čtenáři platili 10 Kčs zápisné a 10 Kčs za legitimaci. Za každou vypůjčenou novinku byl výpůjční poplatek 1 Kčs na 2 týdny. 

#38 Nabízíme službu zasílání přehledu nově zakoupených knih a také aktuálních akcí a novinek knihovny na e-maily čtenářů. 

#39 Na dospělém i dětské oddělení můžete zakoupit dárkový poukaz. Na základě poukazu mohou vaši blízcí jeden rok využívat služeb naší knihovny. 

#40 Na našich webových stránkách najdete seznam všech nových dokumentů za posledních 30 dní. Prohlížet můžete nové přírůstky na jednotlivých odděleních nebo naučnou literaturu podle tématu. 

#41 Ve výpůjční hale v hlavní budově knihovny máme knihu přání, do které můžete vhodit lístek s tipem na knihu, téma přednášky, nebo jakýkoliv nápad na novou službu. 

#42 Ve studovně je pro čtenáře k dispozici online databáze právních informací Codexis. 

#43 V prvním poschodí můžete využít Meziknihovní výpůjční službu, díky které si můžete vypůjčit knihu z jiné knihovny. Tato služba funguje i v mezinárodním měřítku. 

#44 Od roku 2015 můžete navštěvovat klub deskových her DESKNI‑TO! 

#45 V roce 1922 knihovna zahájila pravidelnou činnost. 

#46 Pobočka knihovny Bedřichov byla otevřena v roce 1970. 

#47 Pravidelně pořádáme hudební pořady s panem Jiřím Černým. 

#48 V roce 1996 se začal budovat automatizovaný provoz městské knihovny. 

#49 Zřizovatelem knihovny je statutární město Jihlava. 

#50 Před budovou knihovny je umístěn bibliobox, který umožňuje vracet vypůjčené knihy a časopisy nepřetržitě bez ohledu na otevírací dobu knihovny. 

#51 Maminky s malými dětmi mohou v knihovně využít dětský koutek a přebalovací pult. 

#52 Zvuková knihovna nabízí haptické deskové hry pro zrakově postižené – Člověče, nezlob se, Pyramida a Quardo. 

#53 Na podzim 2018 byla do nových prostor v rámci areálu Březinky přestěhována pobočka Březinova a díky mimořádné finanční dotaci zřizovatele dostala i nové interiérové vybavení. 

#54 Jihlavská knihovnická mysterka – na jedné z poboček byla instalována geocachingová schránka. 

#55 Dětské oddělení vydává informační občasník Skřítkovy zprávičky z knihovny. 

#56 V jihlavské knihovně pracuje 27 zaměstnanců

#57 Knihovna pravidelně pořádá tvůrčí dílny pro dospělé, které lektorsky zajišťují pracovnice knihovny, členky Klubu tvořivých knihovníků. 

#58 Využijte k příjemnému posezení nebo ke studiu klidovou zónu s kávovým automatem ve třetím podlaží naší knihovny. 

#59 Špunty do uší pro klid a ticho při čtení nebo studiu využijte náš špuntomat ve druhém poschodí. 

#60 1.10.2018 uplynulo 15 let od otevření knihovny v Hluboké 1. Za tu dobu přišlo do knihovny 3 677 501 návštěvníků, z toho 132 959 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili 7 409 844 dokumentů a měli možnost navštívit 11 361 akcí. 

#61 Ve studovně je k dispozici 1 480 knih s regionální tematikou. 

#62 Naším hlavním dodavatelem knih je velkoobchod OPA

#63 Hudební oddělení nabízí 3 381 hudebních CD

#64 Od roku 2015 vytváříme knihovní databázi podle mezinárodních katalogizačních pravidel RDA

#65 Od roku 1921 začala v Jihlavě působit v souladu s 1. knihovním zákonem (1919) česká veřejná knihovna a prvním jihlavským českým knihovníkem se stal Stanislav Rambousek. 

#66 Na dětském oddělení pravidelně probíhají společná čtení a předčítání spojená s tvořivými dílnami pod názvem „Kniháčkovo počteníčko“

#67 Na hudebním oddělení si můžete vybírat z 1 598 audioknih

#68 V roce 1924 byla v Divadelní (tehdejší Kapucínské) ulici otevřena veřejná čítárna

#69 V hlavní budově knihovny Hluboká 1 a na pobočkách Bedřichov a Březinova je možné využít neomezeného připojení k Wi-Fi síti MeK– NET. 

#70 Na dětském oddělení půjčujeme tematické kufříky – Dinosauři, Doprava, Lidské tělo, Pro bystré hlavičky, Zvířata, Rytíři, Poznáváme Českou republiku. 

#71 Knihovna má mezi svými zaměstnanci vyškolenou trenérku paměti. 

#72 Zvuková knihovna nabízí zrakově handicapovaným uživatelům 3 984 titulů zvukových knih. 

#73  Pro zájemce pořádáme po domluvě počítačové kurzy

#74  Nejmladší pobočka knihovny v Horním Kosově byla pro veřejnost otevřena 10. 10. 2013. 

#75 V prvním říjnovém týdnu se pravidelně účastníme celostátní prezentační a propagační kampaně na podporu četby a knihoven pod názvem „Týden knihoven“. V roce 2019 proběhl již 23. ročník. 

#76 Nejpůjčovanější knihou roku 2018 se stala kniha „Osm“ autorky Radky Třeštíkové, která byla vypůjčena celkem 112x.

#77 Čtenářský průkaz platí zároveň v hlavní budově i na všech třech pobočkách – Bedřichov, Březinova a Horní Kosov. 

#78  Ve studovně najdete Sbírky zákonů v tištěné podobě od roku 1918 do roku 2010. 

#79 Orientaci v budově knihovny usnadňují zrakově znevýhodněným uživatelům hlasové majáčky

#80 V jihlavské knihovně bylo v roce 2018 registrováno 8 942 čtenářů, kteří si vypůjčili téměř 400 000 dokumentů

#81 Pobočka knihovny Horní Kosov se zapojila do projektu „Nebojme se vnímat stáří“, jehož cílem je mezigenerační propojení dětí a klientů Oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava. 

#82 Knihovna nabízí interaktivní exkurze pro střední školy. 

#83 V rámci projektu „Jdeme naproti přírodě“ dětští čtenáři pobočky Horní Kosov zasadili na sídlišti Horní Kosov 2 magnolie a 1 smrček. 

#84 Knihovna, Muzeum Vysočiny a Horácké divadlo vytvořili v rámci projektu Inkubátor společný program Jan Zahradníček: básník v době totality

#85 Od roku 2015 se jednou měsíčně koná „Hernička“ určená nejmladším čtenářům pobočky Horní Kosov. 

#86 Patronem dětského oddělení je skřítek Kniháček

#87 V přízemí knihovny jsou celoročně k vidění výstavy

#88 Pro žáky 2. stupně základní školy pořádáme hudební pořady To byli Beatles, Abba a Queen. 

#89 Na hudebním oddělení jsou k dispozici časopisy s hudební tematikou

#90 V knihovně si můžete zahrát šachy na speciálně upraveném stolku u kávového automatu. 

#91 Pravidelně pořádáme hudební poslechové pořady pro klienty Denního a týdenního stacionáře Jihlava. 

#92 V roce 2017 se naše knihovna úspěšně zapojila do soutěže Městská knihovna roku a zvítězila v kategorii měst nad 40 000 obyvatel. Získala zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity udělované Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. 

#93 Běhání s knihovnou – spojením běhu, luštění knižní tajenky a sběru odpadků se nabízí netradiční způsob komunikace se čtenáři i nečtenáři knihovny, jehož cílem je posílit mysl, tělo a především zájem o knihy a knihovnu. 

#94 Knihovna ročně nakoupí asi 8 000 svazků nových knih a asi 1 000 svazků ostatních dokumentů – audioknih, zvukových knih, deskových her, hudebnin, elektronických dokumentů a map. 

#95 První pondělí v měsíci je v knihovně pravidelně věnováno promítání dokumentárních filmů ve spolupráci s Europe Direct Jihlava – Promítej i ty! 

#96 Březnu – měsíci čtenářů vyhlašujeme NEJ čtenáře roku. 

#97 Pracovnice útvaru regionálních služeb připravily v roce 2018 pro stovku neprofesionálních knihoven 386 výměnných souborů knih a časopisů. Celkem tak v průběhu roku expedovaly do knihoven 15 437 svazků

#98 Pro lepší orientaci čtenářů jsou detektivky, thrillery a horory na hřbetu knihy označeny žlutým kolečkem a sci-fi a fantasy zeleným proužkem

#99 Na našich webových stránkách je k dispozici virtuální prohlídka knihovny

#100 Neregistrovaní čtenáři mohou využít jednorázovou výpůjčku – jedna kniha na jeden měsíc za 20,- Kč. 

#101 Dětské oddělení se pravidelně připojuje k celostátní akci Den pro dětskou knihu

#102 V roce 2002 byla v bývalém jezuitském gymnáziu provedena řada náročných prací stavebního a památkářského charakteru, přičemž záměrem rekonstrukce bylo v co největším rozsahu zachovat původní konstrukce a současně splnit požadavky na funkci moderní knihovny. 1. října 2003 se nově zrekonstruované prostory otevřely prvním návštěvníkům. 

#103 Na dětském oddělení si můžete vypůjčit knihy k elektronické tužce z edice Kouzelné čtení od Albi. 

#104 Knihovna vydala již třetí publikaci výběrové Bibliografie okresu Jihlava

#105 Dětské oddělení spolupracuje s 11 jihlavskými základními školami10 základními školami z okolí Jihlavy

#106 V čítárně si může vybrat ze 121 titulů časopisů, 7 titulů denního tisku a 9 titulů regionálních novin a zpravodajů

#107 Dětské oddělení nabízí pro 2., 4., 6. a 8. ročníky základní školy tematické besedy a informační lekce. 

#108 Letos proběhl již 19. ročník Noci s Andersenem, akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. 

#109 Již 13 let trvá spolupráce Městské knihovny a Ivy Georgievové, která zde pravidelně pořádá přednášky z cyklu Praktická Ayurveda. 

#110 V roce 2017 obsadila naše knihovna 5. místo v celostátní soutěži Kamarádka knihovna, soutěži o nejlepší dětskou knihovnu, resp. dětské oddělení veřejných knihoven v České republice. 

#111 V roce 2018 se dětská studovna proměnila v půjčovnu a hernu pro nejmenší čtenáře. 

#112 Čtenáři dětského oddělení pravidelně hlasují v celorepublikové anketě dětských čtenářů „Suk – čteme všichni“ o nejoblíbenější knihu za uplynulý rok. 

#113 Ve vstupním barokním portálu do budovy knihovny je umístěn kardinálský klobouk se znakem mecenášů stavby Davida a Christiána rytířů ze Steinů a letopočet dokončení stavby 1727

#114 Od roku 1999 mohou využívat návštěvníci knihovny přístup do sítě Internet

#115 Pobočka knihovny Horní Kosov opakovaně připravila zážitkové akce v rámci projektu dobrovolnických aktivit 72 HODIN. Cílem je zapojit dobrovolníky do činností, které pomáhají přírodě, místní komunitě a seniorům. 

#116 Od roku 1987 archivujeme Jihlavské listy. Jsou k nahlédnutí ve studovně. 

#117 Knihy označené na hřbetu J získaly některé z literárních ocenění. 

#118 V nabídce máme téměř 2000 komiksů

#119 Knihovna, Muzeum Vysočiny a Horácké divadlo vytvořili v rámci projektu 3v1 společný program Naprosto moderní, aneb Vo co de? V části programu, který probíhá v knihovně, si žáci a studenti vyzkouší, jak se tvoří dadaistická báseň. 

#120 V prvním poschodí jsou k dispozici seznamy knih oblíbených autorů a seznamy severských detektivek. 

#121 V září se každoročně koná komentovaná prohlídka knihovny v rámci Dnů evropského dědictví. Návštěvníci si mohou prohlédnout i fresky nacházející se v salonku ve třetím poschodí. 

#122 V listopadu 2019 proběhla v Městské knihovně první diskotéka

#123 Každý pátý obyvatel Jihlavy je registrovaným čtenářem městské knihovny. 

#124 V hlavní budově a na pobočkách městské knihovny je registrováno 2 804 čtenářů do 15 let. 

#125 V roce 2019 bylo po budově knihovny rozmístěno 125 zajímavostí o knihovně.

 

V roce 2019 sestavily

Jarmila Daňková

a

Magdaléna Kupková