Městská knihovna Jihlava

9. 8. 2023

Rozhodli jsme se oslavit 20 let v Hluboké netradičně.

Přijďte poznat naši knihovnu jinak. Připravili jsme pro vás únikovou hru ve dnech 28.9. - 30.9. 2023.

Wikipedie praví:  Únikové hry jsou fyzické dobrodružné hry, kdy se lidé uzavřeni v místnosti s ostatními účastníky hry musí dobře zorientovat v daném prostoru,
najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase.“

Ale u nás se musíte dostat z baráku! Čeká na vás spousta úkolů, šifer, hádanek, zlomyslností, jezuitů a možná přijde i Standa Rambousek.

Dejte dohromady tří až šestičlenný tým a přihlaste zde. Minimální věk účastníků je 15 let.

P.S.: Za každého člena navíc (7-10, víc ani ťuk) +5 minut k výslednému času.