Městská knihovna Jihlava

Rady čtenářům

 Otázky a odpovědi:

 1. Je možné zrušit rezervaci?
 2. Je možné půjčit domů CD-ROM nebo CD-ROM, který vychází jako příloha časopisu?
 3. Co je třeba k registraci do Městské knihovny Jihlava?
 4. Je možné sdělit knihovně změnu osobních údajů e-mailem?
 5. Je možné rezervovat titul prostřednictvím internetu?
 6. Je možné objednat si titul prostřednictvím internetu k vyzvednutí (služba Odložení z poličky)?
 7. Kdy se vracejí půjčená CD?
 8. Co je prezenční a absenční výpůjčka?
 9. Musím být čtenářem Městské knihovny, pokud chci využívat internet v knihovně?
 10. Platí průkazka z ústřední knihovny i na pobočkách?
 11. Lze v knihovně využívat zdarma Codexis a kolik stojí případný tisk?
 12. Jaké jsou podmínky pro půjčování kazet a CD pro nevidomé?
 13. Od kterého roku jsou v knihovně Sbírky zákonů - lze si je vypůjčit?
 14. Platí průkazka pro dospělé i v dětské knihovně?
 15. Jak se platí za internet v dětské knihovně?
 16. Kolik knih si lze půjčit domů?
 17. Na jak dlouho si lze půjčit knihy a časopisy?
 18. Za jak dlouho si mám vyzvednout rezervovaný dokument?
 19. Kolik zaplatím, když vrátím pozdě knihy, časopisy nebo CD?
 20. Co znamenají barvy na hřbetu knihy?
 21. Můžu vhodit knihy z poboček do biblioboxu?

 

 1. Je možné zrušit rezervaci?

  Zrušit rezervaci lze ve čtenářském kontě, prostřednictvím knihovníka nebo e-mailu (pujcovna@knihovna-ji.cz)
   
 2. Je možné půjčit domů CD-ROM nebo CD-ROM, který vychází jako příloha časopisu?

  CD-ROM, který vychází jako příloha časopisu nebo knihy, lze zapůjčit domů - výpůjční doba je 30 dnů. Samostatné CD-ROMy se půjčují rovněž na 30 dnů.
   
 3. Co je třeba k registraci do Městské knihovny Jihlava?

  Čtenářem knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky a doložením správnosti osobních údajů platnými osobními doklady (občanský průkaz). Registrační poplatky - viz ceník.
   
 4. Je možné sdělit změnu osobních údajů e-mailem?

  Osobní údaje (jméno, bydliště...) nelze změnit e-mailem. Změny lze provést pouze osobně a doložit je platným dokladem.
   
 5. Je možné rezervovat si titul prostřednictvím internetu?

  Rezervovat lze požadovanou knihu, CD, časopisy, jejichž alespoň jeden exemplář je půjčen. Rezrvovat dokumenty lze v knihovně u on-line katalogů samostatně, prostřednictvím knihovníka nebo přímo přes čtenářské konto (https://jihlava.tritius.cz/login). Po přihlášení kliknete u vybraného díla na volbu OBJEDNAT, u zobrazených možností si vyberete oddělení a vyplníte datum platnosti rezervace. Pokud jste na čtenářské přihlášce uvedl(a) e-mailovou adresu, bude Vám zaslána zpráva o vyřízení Vaší rezervace e-mailem. Za každou rezervaci zaslanou poštou si knihovna účtuje poplatek podle ceníku.
   
 6. Je možné objednat si titul prostřednictvím internetu k vyzvednutí (služba Odložení z poličky)?

  Objednat k vyzvednutí lze požadovanou knihu, CD, časopisy, které momentálně nejsou vypůjčeny, přímo přes čtenářské konto (https://jihlava.tritius.cz/login). Po přihlášení kliknete u vybraného díla na volbu OBJEDNAT, u zobrazených možností si vyberete oddělení a zaškrtnete možnost ODLOŽENÍ Z POLIČKY. Pokud jste na čtenářské přihlášce uvedl(a) adresu své elektronické pošty, bude Vám zaslána zpráva o vyřízení Vaší objednávky e-mailem. Za každou objednávku si knihovna účtuje poplatek podle ceníku.
   
 7. Kdy se vracejí půjčená hudební CD?

  CD se půjčují na 14 dnů. Lze si je rezervovat i prodlužovat výpůjční dobu o další dva týdny (v případě, že je titul rezervovaný, o 1 týden). Pozor - CD se nesmějí vracet do biblioboxu!
   
 8. Co je prezenční a absenční výpůjčka?

  Prezenční výpjčka znamená, že dokument nelze zapůjčit mimo knihovnu a je možné půjčit si jej pouze v knihovně. Absenční výpůjčka znamená, že dokument lze po zaevidování do výpůjčního protokolu zapůjčit mimo knihovnu. Výpůjčky CD se evidují v hudebním oddělení ve 3. patře.
   
 9. Musím být registrovaným čtenářem Městské knihovny Jihlava, pokud chci využívat pouze internet?

  Chcete-li využívat internet v knihovně, nemusíte být registrovaným čtenářem. Internet je u nás přístupný široké veřejnosti podle pravidel používání PC.
   
 10. Platí průkazka z ústřední knihovny i na pobočkách knihovny?

  Průkazka z ústřední knihovny platí i na pobočkách a opačně. Jsou to pobočky Březinova, Bedřichov a Horní Kosov.
   
 11. Lze v knihovně využívat Codexis a kolik stojí tisk?

  Ano, je možné využívat zdarma Codexis (Právní informační systém). Případný tisk je zpoplatně částkou 2,- Kč za jednostrannou kopii.
   
 12. Jaké jsou podmínky pro půjčování kazet a CD pro nevidomé?

  Uživatelem knihovny pro nevidomé a slabozraké se může stát pouze zdravotně postižená osoba, která se prokáže potvrzením lékaře. Pro půjčování knih nahraných na kazetách nebo CD nosičích platí podmínky dané knihovním řádem - viz článek č. 7.
   
 13. Od kterého roku jsou v knihovně Sbírky zákonů a lze si je půjčit?

  V knihovně jsou Sbírky zákonů v tištěné formě od r. 1918 do r. 2010, novější jsou k dispozici v online systému Codexis. Nepůjčují se domů, lze z nich pouze kopírovat nebo tisknout. Za kopii zaplatíte částku 2,- Kč (jednostranná kopie).
   
 14. Platí průkazka pro dospělé i v dětském oddělení?

  Ano. Průkazka pro dospělé je platná po domluvě (přeregistraci) na dětském oddělení za poplatek 100,- Kč na 1 rok.
   
 15. Jak se platí za internet v dětském oddělení?

  Přístup na internet v dětském oddělení je umožněn zaregistrovaným čtenářů do 15 let zdarma, doba využívání je max. půl hodiny.
   
 16. Kolik knih si mohu půjčit domů?

  Čtenář může mít současně půjčeno maximálně 25 kusů dokumentů. Sčítají se výpůjčky i na pobočkách.
   
 17. Na jak dlouho si lze půjčit knihy a časopisy?

  Základní výpůjční lhůta je 30 dnů u knih a časopisů. Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit, učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář. Celková doba výpůjční lhůty nesmí překročit 100 dnů. Výpůjční lhůty u rezervovaných titulů se prodlouží pouze o 14 dnů.
   
 18. Za jak dlouho si mám vyzvednout rezervovaný dokument?

  Dokumenty si čtenář musí vyzvednout do 7 dnů od odeslání informace o připravené rezervaci.
   
 19. Kolik zaplatím, když vrátím pozdě knihy, časopisy nebo CD?

  Po uplnynutí lhůty 30 dnů od výpůjčky čtenář zaplatí 30,- Kč, u CD je to 30,- po 15 dnech (1. upomína e-mailem nebo poštou). Po 60 dnech (u CD po 30 dnech) následuje 3. upomínka ve výši 40,- Kč. Po uplynutí 90 dnů (u CD 45 dnů) se posílá 3. upomínka ve výši 70,- Kč formou doporučeného dopisu.
   
 20. Co znamenají barvy na hřbetu knih?

  Žluté kolečko - detektivky a horory, zelený proužek - fantasy a sci-fi, fialový proužek - drahé, odborné knihy u výpůjčního pultu v 1. nebo 2. patře.
   
 21. Můžu vhodit knihy z poboček do biblioboxu?

  Ne. Než se kniha z biblioboxu dostane na pobočku, může se stát, že naskočí upomínka. Knihy je nutné vracet vždy na oddělení či pobočce, na které byly vypůjčeny. V žádném případě se do biblioboxu nesmějí vracet CD.


  nahoru