Městská knihovna Jihlava

Exkurze pro střední školy a učiliště 

Téma:

Služby jednotlivých oddělení knihovny, seznámení s oddělením pro dospělé čtenáře, Mezinárodním desetinným tříděním, práce s elektronickým katalogem.

Průběh exkurze:

V teoretické části se studenti prostřednictvím výkladu seznamují se službami jednotlivých oddělení knihovny, rozdělením fondu v oddělení pro dospělé čtenáře - beletrie, naučná literatura, regionální literatura, příruční knihovna, vysvětlení MDT.

Následuje exkurze odděleními, při které studenti ve skupinách průběžně plní zadané úkoly. Na závěr navštíví také specializovaná oddělení knihovny - Hudební oddělení a Zvukovou knihovnu.

Cíl: 
Samostatná orientace studentů v oddělení pro dospělé čtenáře a samostatné vyhledávání literatury v elektronickém katalogu Tritius.

Poznámka:
Informační lekce probíhá v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře. Trvá asi 90 minut. Možná je také zkrácená verze na 45 minut.

Je vymezen dostatečný prostor pro dotazy.


Kontakt (sjednání termínu):
Bc. Alexandra Frajová, tel.: 565 597 857, e-mail: ved.sluzeb@knihovna-ji.cz