Městská knihovna Jihlava

Díla nedostupná na trhu

  • fulltextová digitální knihovna
  • databáze děl, která není možné zakoupit do knihovny (nejsou dostupná na trhu)

 

Vstoupit do databáze

Přihlašovací údaje - stejné jako ve Vašem čtenářském kontu v Městské knihovně Jihlava.

 

Co znamená databáze DDNT:

Na základě smlouvy o využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu, kterou Městská knihovna Jihlava uzavřela s Národní knihovnou, mají nyní registrovaní uživatelé přístup k plným textům digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2002, periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání - odkudkoliv a kdykoliv. 

V případě, že uživatelé vstupují do databáze z počítačů v budově knihovny, je možné prohlížet i knihy vydané mezi lety 2003-2007.

Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Registrovaní uživatelé mohou vyhledávat a číst dokumenty, je zakázáno zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie. K přihlášení slouží stejné přihlašovací údaje jako do čtenářského konta.

 

Nápověda a další informace:

https://dnnt.nkp.cz/